CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Khi Bạn đăng ký trở thành Tư vấn viên của Hệ thống Nhà phân phối của LG VINA, chúng tôi sẽ thu thập các Thông tin cá nhân, bao gồm họ tên, số CMND/CCCD, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, địa chỉ hộp thư điện tử.
 

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Hỗ trợ việc quản lý tài khoản của Tư vấn viên;
 • Hoàn thiện các tính năng trên Trang Web hoặc xử lý các vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân.
 • Thông báo đến Tư vấn viên các thông tin về những chương trình thi đua, hỗ trợ dành cho Tư vấn viên và các tài liệu học tập.
 • Hiển thị các báo cáo cá nhân của Tư vấn viên.
 • Duy trì liên lạc với Tư vấn viên và giải đáp các thắc mắc liên quan đến công việc.
 • Ngoài những mục đích đề cập trên, LG VINA cũng có thể thu thập thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật.

 

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của Tư vấn viên sẽ được lưu trữ cho đến khi Ban quản trị nhận được yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Tư vấn viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.
 

NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của Tư vấn viên thuộc một trong những trường hợp sau:
 • Ban quản trị Website
 • Tư vấn viên sau khi đăng nhập (Thông tin của từng Tư vấn viên chỉ được hiển thị với riêng Tư vấn viên đó)
   

ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LG VINA
Chi nhánh văn phòng: 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hotline: 1800 599910
Điện thoại: 028 3521 9040

PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH
 • Tư vấn viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với Ban quản trị website thực hiện việc này, hoặc
 • Tư vấn viên sau khi đăng nhập, chọn chức năng Quản lý tài khoản trên Website để truy cập vào dữ liệu thông tin của mình và tự điều chỉnh dữ liệu cá nhân.

 

CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA TƯ VẤN VIÊN

 • Tư vấn viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin bằng việc liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
 • Thông tin cá nhân của Tư vấn viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Tư vấn viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Tư vấn viên đó đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Tư vấn viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Tư vấn viên.
 • Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Tư vấn viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.